HBVdb

Dataset for nucleotide sequence SP of genotype D

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****    * *    *     ***  *       * *   ** *     *  * **  *               * **  
ATGCCCCTATCtTATCAACACTTCCGGAGACTACTGTTGTTAGACGACGAGGCAGGTCCCCTAGAAGAAGAACTCCCTCG
     t     c       g        a t tg    a     ga a             g             a
                                g                                           
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*            *      *    *     *   *  *      * *  *                   * *  **   
CCTCGCAGACGAAGgTCTCAATCGCCGCGTCGCAGAAGATCTCAATCTCGGG---AAtCTCAATGATCtTCAACcACCAG
              a   a                    a  a            gcc ca c     c  g  t     
                                                                    a     a     
                                                                    g           

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *      *        ** *  *        *        *              *  ** **    ***     * 
CacGGGACCATGCaGAACCTGCAcGACTcCTGcTCAAGGAACCTCTATGTATCCCTCCTGTTGCTGTACCAAACCTTCGG
 gt    t c   cag  t     t at  t  g   c a       at      a  c  t    ta     c t  
               c  a                                      t                      
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *** * ***  ****** * **** ** ** **    ** *  *  *  * * **   ***  *  ** *   * *
ACGGAAATTGCACCTGTATTCCCATCCCATCATCcTGGGCTTTCGGAAAATTCCTATGGGAGTGGGCCTCAGCCCGTTTC
 ta    c                     g  t                       c        t          
                                  a                                             
                                                                                

       330         
....:....|....:....
   *     *     **  
TCcTGGCTCAGTTTACTAG
  a                
  t                
                   
© 1998-2021Legal notice