HBVdb

Dataset for nucleotide sequence SP of genotype RF

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **   * ** ****     **    *   *    *      *                                  **
ATGCCCCTATCtTATCAACACTTCCGGAaACTACTGTTGTTAGAC------GA------c------GAG------GCAGG
           c    c           g   tg a  a     g      a cgggaca        t           
                                g           t                                   
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *            *   *         *            *   *            *       **       *
TCCCCTAGAAGAAGAACTCCCTCGCCTCGCAGACGAAGgTCTCAATCGCCGCGTCGCAGAAGATCTCAATCTCGGGAATC
a     c     c          a           cc a        a         c     a  gc     ca ctc 
                                                                  a         g   
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *        *  *        **  * **       ***        **             *      * **  *
tCAATGAtCaTCaACcACCAGcACGGGACCaTGCAaaACCTGCACGAcTcCTGCTCAAGGaAcCTCTATGTtTCCCTCcT
ct     a ta g  t  a ctgta  ga c   cgg       ta taa   t  g a c a        a      t 
 a       c     a        c  ct t                 ct                            a 
         g                                                                      

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *  * *   * **     *         **** **************    *   **** *    **     * *** 
GTTGCTGTACaAAACCTtCGGAcGGAAAcTGCACcTGTATTCCCATCCCATCATCcTGGGCTTTCGcAAaATtCCTATGG
 c  t    tc      at   t     t     t                 g  t          g  g  a       
                                                       a          t             
                                                                                

       330       340       350       360
....:....|....:....|....:....|....:....|
     ** *  ** ********       **  *   *  
GAGTGGGCCTCAGtCCGTTTCTCcTGGCTCAGTTTACTAG
          t  c         t          c     
                       a                
                                        
© 1998-2020Legal notice