HBVdb

Dataset for nucleotide sequence SP of genotype A

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *  ****** *  *        *  *      * **  *                       *     *     * * 
ATGCCCCTATCTTATCAACACTTCCGGAAACTACTGTTGTTAGACGACGgGACCG---AGGCAGGTCCCCTAGAAGAAGA
                           tg g         t ta a g a       tc              c  
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *   *  *  **   *           ** **   ** *     * *      *  *          **        
ACTCCCTCGCCTCGCAGACGcAGATCTCAATCGCCGCGTCGCAGAAGATCTCAATCTCGGGAATCTCAATGATCaACAAC
                    a           a                            g c ct     a cg    
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *      *                * **        ** *     *   ***     ** ** *   * **      * 
AACCAGtACGGGACCaTGCAAAACCTGCACGACTCCTGCTCAAGGCAACTCTATGTTTCCCTCATGTTGCTGTACAAAAC
c     c      a c    gg                         c       a       c     t     c    
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  **  *  *   **** *         ***      *  **  *  *  **  * * ** **   *  * *  ** *
CTACGGAtGGAAATTGCACCTGTATTCCCATCCCATCgTCcTGGGCTTTCGCAAAATACCTATGGGAGTGGGCCTCAGTC
   t  cc         t                 a                 t        gc          c 
                                                                                

       330       340     
....:....|....:....|....:
    **      * ** *   **  
CGTTTCTCtTGGCTCAGTTTACTAG
        a                
        c                
© 1998-2022Legal notice